ALPHABETISCH REGISTER. 200 1G 26 Bijlage 16 E. 25 xv Bladz. v. h. verslag. 165 240 11 25 47 151 221 11 38 14 132 32 47 152 152 152 154 135 130 154 158 157 125 Openbare Gemeen tegebouwen, Bijlage 16 F. Openbare vermakelijkheden (belasting op) Opleiding van Onderwijzers Opvoedingsgesticht vobr zwakz. en achterl. kinderen Opvoedingshuis (Vereeniging Het Haagseh) Ond-arehief Overeenkomsten Overledenen (Overzicht der), Bijlagen 2, 5 en 6. Paedagogiek en methodiek (Onderwijs in) Personeel (Onderwijzend) zie Onderwijs (Hooger). (Onderwijzend) zie Onderwijs (Lager). (Middelbaar). ter Gemeentesecretarie der Gemeentewerken, Bijlage 16 F. van den Raad by den Gemeenteontvanger Personeel by den Archivaris by de Gemeenteplantsoenen, Bylage 16 E. by den Geneeskundigen Dienst by den Keuringsdienst voor de keuring van visch bij de Politie bij het Bouw- en Woningtoezicht, Bijlage 30A. by de Brandweer by de Arbeidsbeurs by den Havendienst, zie Havendienst. Plaatselijke Verordening Plantsoenen en wandelplaatsen (personeel bij de) 1 Pleinen en straten, Bylage 16 F. „Pniël” (Ziekenverpleging) Polikliniek (Algemeene Haagsche) Politie (Gemeente-) (Aantal beambten en kosten der; (Commissie van advies voor de) (Medische) Pompen, Bylage 16 F. Portier van het Raadhuis Postkantoor, zie Kamer van Koophandel en Fabrieken. Prostitutie Pulchri Studio Raad (Leden van den Gemeente-) (Onderwerpen in den behandeld) Raadscommissiën „Raphaël” (St.) R.-K. Wijkverpleging Reglementen Rekening (Gemeente) 49 197 191 238 47 76

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2250