245 171 170 194 196 197 217 18G 182 14 - 16 53 247 164 135 208 213 128 229 209 132 218 239 75 197 Reinigingsdienst (Gemeentelijke) Bylage 21 Commissie. Algemeene Beschouwingen. Directie en Personeel. Inrichtingen. Materieel. Paarden. Ophaaldienst van asch en vuilnis. S traatreiniging. Sneeuwruiming. Sproeien. Verzameling der faecaliën. Ledigen der straatkolkeri. Dienst op de aschstglen. Verrichten van werkzaamheden voor rekening van derden. Diverse werkzaamheden. Financieel overzicht. Bijlagen. Riolen, Bijlage 16 F. Roode Kruis (Ziekeninrichting Het) Roomsch-Kath. Hoogere Burgerschool Huishoudschool Ziekenhuis Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lyceum v. meisjes Wijkvereeniging „St. Raphael” Vereeniging voor den Volkszang Ver. tot bescherming van meisjes Ruiling van eigendommen Rijksnormaallessen Samenstelling vaste Raadscommissiën Schatters van het vergunningsrecht. Scheepsbouw Scheepsvolk (Aanmonstering van) Scheepvaart, zie Havendienst, Kamer van Koophandel en Fabrieken en Scheidsgerecht, Bijlage 32. Schenkingen Schietvereenigingen Scholen (Toestand van), zie Gezondheidscommissie. Schoolartsendienst, Bijlage 62 en Schoolbaden, Bjjlagen 38 en 38a en. Schoolbioscoop, Bijlage 64 en Schoolcommissie, zie Onderwijs (Lager) Schoolgebouwen, Schoolgelden ALPHABETISCH REGISTER. XVI Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2251