50 192 129 1(5 n; 192 191 133 49 6 6 2 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. 1 en 236 26 Schooltoezicht (Gemeentelijk) 174 (Hygiënisch en medisch), Bijlage 62 en241 (Rijks-)174, 204 en 205 zie ook: commissie van toezicht. Schoolverzuim, zie Commission. School voor slechthoorende kinderen School voor volwassenen Schoonheidscommissie, Bijlage 37. Schulden (Staat der Gemeente-) (zie ook Grootboek) (Overzicht van den stand der), BylageB. Secretarie (Personeel ter Gemeente-) Secretaris (Gemeente-) Seininrichting, zie Havendienst. Slachthuis (Openbaar), Bijlage 15: Beheer. Personeel. Toestand van gebouwen en inrichtingen. Keuringsdienst. Slachtingen. Vleeschverbruik. Stalling en voeding. Ingevoerd vleesch, vet en af val. Weging van vee, vleesch en huiden. Koelhuis. V erhuringen. IJs fabricatie. Verschillende inkomsten. Overtredingen. Financieel verslag. Slechthoorende kinderen (School voor) Sleepdienst en- hellingen, zie Havendienst. Slooten, Bjjlage 16 F. Sophiastichting Spaarbanken. Bijlage 28. Speelterrein, Bijlage 45. Spoorwegen, zie Maatschappij cn248 Spraakgebrekkige kinderen (Ouderwijs aan Bijlage 54 en 184 Spijsuitdeelingen, Bijlagen 40 en 40 A. Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, Bijlage 16 G. St. Mariastichting Stationneerende rijtuigen (belasting voor). Stemmingen. (aantal kiezers, opgekomen bij) Sterfte, Bijlagen 2,5 en 6 en „Steun in bijzondere gevallen” (Vereeniging) Strafverordeningen Straten en pleinen. Bijlage 16 F. ALPHABETISCH REGISTER. XVII Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2252