166 47 147 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. 13 151 151 227 248 185 241 135 150 215 214 212 210 245 241 130 253 214 234 Tand- en Mondheelkundige Vereeniging Teekenaeademie, zie Academie. Teekenonderwijs, zie Onderwijs (Middelbaar) en Tehuis voor oubehuisden Telegraafkantoor, zie Kamer van Koophandel en Fabr. Telephoon (Verslag betreffende de Gemeente-), Bijlage 14 Beheer. Nieuwe en vervallen aansluitingen. Aantal aansluitingen. Aansluitingen buiten de Gemeente. Verbindingslijnen. Particuliere lijnen. Volgende-toestellen e. d. Publieke telephoonstations. Verhuizingen en verplaatsingen. Gebouwen. Centraal-B ureaux. Kabelnet. Storingendienst. Personeel. Financieel verslag. Theologische school der Christelijk Gereformeerde Kerk 217 Toevluchtsoord voor noodlijdende dieren Toezicht op verschillende takken der Gemeentehuis houding Toezicht op de prostitutie Toezicht op levensmiddelen Toynbee-vereeniging „Ons Huis” Tramwegen, zie Maatschappij, Bijlage 16 F en Tuberculose ('Vereeniging tot bestrijding der) Tuinbouw Twentstraat (Wijkverpleging) Uitgaven door de gemeente Uitgaven (Overzicht der over 1916), Bijlage 8. Uitzending van kinderen naar buiten Urinoirsi Vaarten en grachten Bijlage 16 F. Vaartverbetering Vaccinatiën Vakopleiding (Bureau voor) Vakschool voor kappers Vakschool voor meisjes, zie Onderwijs (Middelb.) en Vakscholen-cur sussen Veeteelt Vereeniging ’s-Gravenhaagsche Tuinbouw-). A. H. Polikliniek „De Arbeid” V XVIII ALPHABETISCH REGISTER. 1 Bladz. v. h. versing. 136

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2253