146 192 193 I 125 I 50 52 81 246 207 164 254 228 230 6 52 51 49 26 66 1 1 Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbei dende klasse, Bylage 39. tot versterking van kinderen uit het Stede- lyk- en het Kinderziekenhuis v. d. H. Vineentius v. Paulo, Bijlage 40A en 228 en 232 238 136 234 134 149 137 170 131 R. Kath. Wijkverpleging „St. Raphaël” 132 Vergunningen-Drankwet Vergunningsreeht-Drankwet Verhuurde eigendommen Verkeer, zie Kamer van Koophandel en Fabrieken. Verkiezingen6 en (aantal kiezers, opgekomen bij) Verkochte eigendommen Verlichting, zie Gasfabriek en Electrisch bedrijf. Verloven-Drankwet Vermakelijkheden (Belasting op) Verordeningen. Verpachte eigendommen Vertrek uit de Gemeente, Bylage 3 en Vestiging in de Gemeente, Bylage 3 en Vischafslag, zie Havendienst. Visscherij, zie Havendienst, Kamer van Koophandel en Fabrieken en Visscheryschool, Bylage 49A en Vloot (Scheveningsche) Voetpaden en wegen, Bylage 1(5 F. (Legger der wegen en), Bylage 33. „Volharding” (Vereeniging de) Volksleesbibliotheek van ’tNut Volksbond (Christelijke) Volks- en Schoolbad, Bylage 38A Volksgezondheid Vluchtheuvel „Volks- en Schoolbad”, Bylage 38A. Volksonderwijs Volksspeelterreinen, Bylage 45. Volksuniversiteit voor Volkszang218 voor het verstrekken van voedsel aan schoolkinderen, Bylage 40. voor tand- en mondheelkunde „Werkloozenzorg”. voor ziekenverpleging te Scheveningen «Zorg voor het achterlijk kind” Zuigelingenkliniek Vereenigingen (Schiet-) ’s-Gravenhaagsche Wijkverpleging r ALPHABETISCH REGISTER. XX h. J Bladz. v. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2255