ALPHABETISCHE REGISTER. 164 170 229 234 190 192 128 i 250 217 11 XXI Bladz. v. h. verslag. 218 154 Vrijwillige dienst Wapenhandel (Vereeniging tot oefening in den)’ Wandelplaatsen en plantsoenen, Bjjlage 16 E. Waterleiding, zie Duinwaterleiding Waterplaatsen, Bijlage 16 F. Waterschout Waterverversching, Bijlage 16 F. W eerbaarheidsvereenigingen Wegen en voetpaden, Bjjlage 16 F. en voetpaden (Legger der), Bijlage 33. Wering van schoolverzuim, zie Commission. Werkinrichting voor blinden WTerkloozenfonds (Verslag omtrent het Gem.). Bijlage 27. Werkloozenzorg” (Vereeniging) Werkplaatsen (Toestand van),zie Gezondheidscommissie. Werkscholen Werven en Scheepsbouw, zie Kamer van Koophandel en Fabrieken. Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij Wetenschappen (Kunsten en), Bijlage 24b en Wethouders (College van Burgemeester en) Woningwet (Verslag, bedoeld bjj art. 52 der), Bijlage 30. Woonplaatsveranderingen (Overzicht der), Bjjlage 3. Wykvereeniging „Pniël” Wijkverpleging Twentstraat IJsfabricatie, zie Slachthuis. Zangschool (Kon. Nationale) Zeebad Zeevaartkundige school, zie Viss-hcrijschool. Zieke kinderen (Onderwijs aan) Ziekenhuis (Verslag betreffende het Gem.Bijlage 18. Ziekenhuizen Ziekten (besmettelijke), zie Ontstmettingsdienst, Gezond heidscommissie. Statistiek van het verloop van sommige in iedere straat, Bijlage 23. 135 133 Volkshuishoudschool St. Agnes212 Volkshuisvesting, (Stadsontwikkeling en), Bijlage 16 G. Volksspeelterreinen, Bijlage 45. Volksonderwijs192 Volksuniversiteit193 Volkswoningen125 Volkszang218 Volwassenen (School en cursus voor) 191 Voorbereidingsscholen200 Voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onder werpen 38 Vreemdelingenverkeer (Vereeniging tot bevordering v.h.) 255 .170 170

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2256