137 145 153 „Zorg voor het achterlyk kind” (Vereeniging) Zwakzinnigen (Onderwas aan) Bylage 55 en 149 191 Zwakzinnigen en achterlijke kinderen (Geneeskundig opvoedingsgesticht voor) Zwem- en badinrichting Zoölogisch Botanisch Genootschap, Bijlage 43. Znigeïingenkliniek ALPHABETISCH REGISTER. XXII Bladz. v. h. verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2257