1 20 800,— 700,— Afdeeling Openbare Werken II (O. IF. II.) Afdeeling Openbare Werken III (O. IF. III.) Afdeeling Financiën (F.) I L Een referendaris, chef der afdeeling Een hoofdcommies Een hoofdcommies Twee commiezen, ieder Een commies Drie adjunct-comrniezen, ieder Een eerste-klerk Twee twee-klerken, ieder Een schrijver Een schrijver Een referendaris, chef der afdeeling Een commies Een adjunet-commies Een adjunet-commies Een adjunet-commies Een schrijver Een referendaris, dief der afdeeling Een hoofdcommies Een commies Twee commiezen, ieder Een commies Een adjunet-commies f 4187,50 - 3025,— - 2850,— - 2337,50 - 2112,50 - 1618,75 - 1200,— - 900,— - 650,— - 600,— Een ambtenaar bij de crisisdiensten. f 1450, Drie ambtenaren bij de crisisdiensten, ieder Drie ambtenaren bij de crisisdiensten, ieder f 3250,— - 2000,— - 1675,— - 1506,25 - 1450,— - 750,— Een referendaris, chef der afdeeling Een commies Een adjunet-commies Een eerstfe-klerk f 3875,— - 3025,— - 2337,50 - 2112,50 - 2000,- - 1675,— Afdeeling Openbare Werken I (O. W. I.) -ÏML. f 3250,— 2000,— - 1506,25 - 1200,— d* Li*

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 23