Kamers van Arbeid. Kamer van Koophandel en Fabrieken. •h li I i I 'Hl lidföJ ii lltph.. i ffli I -if il if z° ir il il I I 'hi |L ij i r i 245 I HOOFDSTUK XII. I. la. II. Nijverheid. a. Nijverheid, Handel en Scheepvaart. Voor de plaats gehad hebbende verkiezingen voor de in deze gemeente gevestigde Kamers van Arbeid, als mede voor het aantal kiezers voor leden dier Kamers, zie men Hoofdstuk II, blz. 10. Fabrieken en Ambachtsnijverheid. De opgaven der in deze gemeente aanwezige fabrieken, met vermelding van de namen der eigenaren en het aantal stoomketels, is vermeld in den staat, voorko mende achter het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken. De beslissingen, krachtens de Hinderwet genomen door het Gemeentebestuur, door Gedeputeerde Staten Een opgave van het aantal kiezers en van de in 1918 plaats gehad hebbende verkiezingen, treft men aan onder Hoofdstuk II, blz. 11. Wij verwijzen verder naar haar verslag, bijlage no. 34. te 25 -gS J I i i h g>li ‘l II I J I I II II ,S II 6 •20 153 40 3276 637 1504 44 □0 s Varkens. jl Paarden. I 8 Il K C co is 53 |33| 66 538 I Runderen. ëS e_g-5*s s 5 JS |S |k> 53 CO 1733| 39 11484 il 1132 155 uSchapen.i 8 g - i Sr; jiQiffl |t>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 247