21 - 1600 - 1500,— - 1250 - 1150,— - 974 - 950,— - 874,— - 800,— - 900,— - 800,— - 750,— - 700,— - 650,— - 600,— f 1200,— - 1100,— - 650,— - 750,— f 4187,50 - 3050,— - 2600,— - 2450- - 2300,— - 2150,— - 2000,— - 1675,— - 1506,25 - 1400,— - 1250,— - 1200,— - 1150,— - 974,— - 924,— - 900,— - 850,— - 750,— - 700,— - 650,— - 2600,— Een eerste-klerk Een eerste-klerk Een tweede-klerk Een schrijver Afdeeliny Controle (C.) Een directeur der Gemeentebelastin gen, chef der afdeeling Een hoofdinspecteur Een inspecteur Twee inspecteurs, ieder Twee inspecteurs, ieder Twee inspecteurs, ieder Een commies Een adjunet-commies Een hoofdklerk Vier eerste-klerken, ieder Een eerste-klerk Vier eerste-klerken, ieder Een eerste-klerk Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een tweede-klerk Vier tweede-klerken, ieder Vier tweede-klerken, ieder Vier tweede-klerken, ieder Een inspecteur van den buitendienst Vijf ambtenaren van den buitendienst, ieder Twee ambtenaren alsvoren, ieder Twee ambtenaren alsvoren, ieder Een controleur 2e klasse Een controleur 2e klasse Twee controleurs 2e klasse, ieder Een controleur Vijf controleurs, ieder Een schrijver Een schrijver Drie schrijvers, ieder Drie schrijvers, ieder Elf schrijvers, ieder Een schrijver

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 24