250 Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij. het aantal vervoerde N. V. Exploitatie-Maatschappij „De Kieviet". De auto-omnibusdienst, speciaal ten behoeve van de bewoners van het park „De Kieviet” te Wassenaar, van In het vorige jaar bedroeg reizigers 1.343.778, de opbrengst daarvan f 259.620,34s. Vervoerd werd 93.773 ton goederen, met eene opbrengst van f 104.367,03. Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen. Op de lijn ’s-Gravenhage—Leiden werden in het at- geloopen jaar, de abonné's en het aantal reizigers met extra treinen niet medegerekend, 1.243.903 personen vervoerd tegen 1.301.846 in 1917. Door de rijtuigen werden 223.411‘/2 KM. afgelegd, tegen 159.096‘/2 K.M. in het vorige jaar. 47.880 goederenvervoer 22.090,815 26,60 H 27,87 r> vervoer met inbegrip van diverse ontvangsten per dagkilometer diverse van personen- en goederen vervoer per dagkilometer van personen- en goederen 49.638 M. 49.638 De Iqn Loos- duinen-Kijkduin werd slechts van 15 Juli t/m 30 September geëx ploiteerd. 13.800 1.435 stoom. 15 34 40 1.099.267 88.952 ton. f 313.624,79s 148.431,725 Totale lengte der Ijjnen van ’s-Gra- venhage over Poeldijk naar Hoek van Holland; van Poeldijk over Naaldwijk naar Maaslandschedam van Delft over Maaslandschedam naar Maassluis en een zijlijn van Loosduinen naar Kijkduin Hiervan is enkel spoor dnbbel spoor Gemiddeld geëxploiteerde lengte over 1918 Lengte van zij-, wissel- en rangeer- sporen Spoorwijdte Gebezigde trekkracht Locomotieven Rijtuigen Goederenwagen s Aantal vervoerde reizigers Vervoerde goederen Opbrengst personenvervoer. r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 252