I i 256 De Burgemeester, J. Patijn. De Secretaris, M. van Reenen. Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders den 29sten April 1919. Het aantal bezoekers, vertoefd hebbende in ongeveer 20 pensions te ’s-Gravenhage en Scheveningen, bedroeg in het afgeloopen jaar te zamen 1289; daarvan waren o. a. uit Amerika 10, België 520, Duitschland 202, Engeland 102, Frankrijk 45, Nederland 1289, Ned. Oost-Indië 84, Oostenrijk 34 en Zwitserland 23. In hotels hebben vertoefd: 61617 vreemdelingen, en wel uit Amerika> 79, België 1435, Denemarken 31, Duitschland 1390, Engeland 323, Frankrijk 510, Grieken land 20, Italië 16, Nederland 57495, Ned. Oost-Indië 48, Noorwegen 25, Oostenrijk 146, Portugal 15 en Rusland 25. •5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 258