22 r- Afdeeling Verificatie (V.) Afdeeling Gemeentebedrijven (G. B.) Afdeeling Onderwijs (O.) Afdeeling Burgerlijke Stand (B.S.) Een referendaris, chef der afdeeling Een adjunct-commies Een tweede-klerk Een referendaris, chef der afdeeling Een commies Drie commiezen, ieder Een commies Een adjunct-commies Een adjunct-commies Een adjunct-commies Twee eerste-klerken, ieder Een eerste-klerk Een schrijver Drie schrijvers, ieder f 3875,- - 1675,— - 650,— f 3025,— - 2500,— - 2450,— - 2112,50 - 2000,— - 1506,25 - 1506,25 f 4500,— - 2337,50 - 2112,50 - 2000 - 1900,— - 1787,50 - 1618,75 - 1250,— - 1200,— - 900,— - 650,— Een verificateur, chef der afdeeling Een adjunct-verificateur Een commies Drie adjunct-commiezen, ieder Een adjunct-commies Twee adjunct-commiezen, ieder Een eerste-klerk Twee tweede-klerken, ieder Een tweede-klerk Een tweede-klerk Twee schrijvers, ieder Een hoofdcommies, chef der afdeeling Een hoofdcommies Een commies Een commies Drie commiezen, ieder Twee adjunct-commiezen, ieder Een hoofdklerk f 4000,— - 2675,— 2000,— - 1506,25 - 1350,— - 850,— - 800,— - 750,— - 650,— i - 1500,— - 1450,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 25