- -I w sMè 2 .J 10 I Bjjlage 2 I 180 205 P 3 i 12 P 3 Augustus 18 16 i I 157 el-S^fcE I i 132 I OVERZICHT DER LEVENLOOS AANGEGEVEN: OVERLEDENEN IN HET JAAR 1918. LEVENLOOS AANGEGE VENEN. OVERLEDENEN BI NNI GEMEENTE. MAANDEN. Aanmerkingen. Gehuwden. Wettig. Onecht. Totaal. 11 15 26 7 43 72 80 65 Januari 13 5 58 5 13 3 211 12 6 183 205 32 10 Februari 10 12 56 11 1 1 195 14 12 5 6 148' 189 32 55 Maart 77 15 13 1 16 13 1 2 174 209 10 5 I 3 7 31 62 April 90 78 i 10 10 2 12 68: 1 11 12 2 178 210 10 9 4 36 41 Mei 60 9 1 13 9 501 61 2 159 123 8 8 6 8 23 46 55 Juni 69 9 3 9 3 52 149 12 11 7 i 3 128 141 12 i 20 39 58 Juli 65 75 3 12 13 11 1 1 4 8 9 147 156 25 46 92 87 87 5 12 5 202! 172 171, 18 14 14 15 15 28 September 53 57 2 59 4 13 4 4 6 1211 117 1 116 17 5 6 12 35 55 69 October 77 10 79 1 2 13 12 3 1 179 13 7 9 6 181 178 23 117 13 2111158 November 9 15 210 2 9 4 394 389 25 12 13 7 382 3841 86 147 110 December 12 8 12 8 140 2 - 296 18 11 19 12 288 297 1128 32 Totaal 7 8 135 119 111 4 1 694 350 51 1 I I 1012 1084 949 M. 2 M. 4 M. 6 Wettig en onecht. M. 8 In weduwe! staat. M. V. 19 M. 22 V. 5 V. 23 V. 25 «heiden MêCht. M. 12 V. 17 v- 21 M. I 10 l 11 M. 20 8 M. I V 9 M. 24 I 181 133 147 1511 157 123 65 69 54 88 63 167 211 12 On- gehuwden. 1 2 - Burgerlijke stand onbekend. tv ês G 2 g c"® J-§ë“ 35 I 185 2333!2399|163 |110 114 89 ,!2284'2378 Ss •ES? §43 5 i 11 - 206 8 12 287

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 260