45 I i 3 - r - 8 I By lage 6 I 1 I 12 I 9 i s K 81 8 8 I T I I j 6 I 7 I 7 i 9 i Ï1 15 I OVERZICHT DER WOONPLA. rederingen IN HET JAAR 1918. van Ambts- het MAANDEN. Totaal. Ambtshalve. Totaal. halve. buitenland. 1 4126 4486 307 181 13501 '5229 (5424 7719 109 I 94 j 755 j 903 176 257 I 411 I 7867 11282 Totaal >1 135 23 68 2 2 53 59 122 2 23 59 53 2 1 122 2 903 312 257 176 Algemeen totaal. 11284 2 6264 68 «26 4554 3560 15230 15477 .77211 109 94 755 eene andere gemeente der provincie. V. 3 de koloniën van den Staat. het buiten land. M. 12 M. 16 de koloniën van den Staat. M. 20 M. 22 814 715 660 1122 1195 882 874 1015 1U0 1070 906 919 IS) l M. 18 O 1 71 49 50 0 11 V. 15 428 1 384 I 387 687 1 671 i 440 1 495 1 556 643 607 484 1 634 513 517 727 686 599 586 640 923 693 658 691 be- van 402 361 362 564 612 444 505 399 484 i 451 417 423 90 65 87 90 58 75 47 78 19 17 7 4 19 6 3 4 1 11 9 V. 17 25 Januari Februari Maart April Mei Juni. Juli Augustus September October November December 340 392 385 489 689 411 399 448 468 456 420 332 12 31 31 50 57 27 31 12 24 13 9 I 15 10 9 15 17 25 21 31 27 19 39 29 9' M. 10 74 25 5 6 17 83 24 25 4 40 3 6 13 I 3 I 5 I 19 i i 12 5 17 6 6 13 270 i 242 I 276 373 419 289 298 I 280 285 243 I 271 255 M. 2 i: lii lii £1 k 1S4 Ui v. 21 V. 23 pe andere itmeente der pnvincie. 6262 I 312 AFSCHRIJVING UIT HET REGISTER dJuli 1887 {Staatsblad n°. 142). •winelde getallen.) 411 I 7989 25 8 6 8 10 16 15 7 16 12 20 38 222 INSCHRIJVING IN HET REGISTER genoemd in het Koninklijk bi (Niet begrep 5 19 27 33 41 19 25 10 17 1 11 7 245 eene andere gemeente des Rijks buiten de provincie. 313 302 297 447 395 285 330 356 570 393 402 396 480 278 284 248 402 471 296 309 376 400 375 347 340 29 24 15 27 31 39 35 47 41 30 52 41 143 79 84 65 48 51 56 77 478 I 549 486 690 1059 i 609 593 707 801 650 646 451 754 658 II 708 1104 1160 79S 924' 759 8511 762 758 775 135 309 [10146 i 307 I 181 j Inschrijving in het bevolkingsregister personen, gekomen uit eene andere gemeente des Rijks buiten de provincie. ji.r 4 5 I 309 |10011 li M. 20 j 8 3 I 10 13 I 16 17 17 49 59 3 3 12 100 22 i 27 10 I 41 9 M. 24 I Gebouwen tot mili taire doeleinden in gebruik. Gebouwen en sche pen tot maritieme doeleinden in ge bruik Invaliedenhu izen Krankz gestichten of bewaarplaatsen Strafgevangenissen, huizen van waring of provoost - Rijksw. inrichtingen Rijksopvoedingsge- stichten Totaal M. I 64 33 38 115 Afschrijving uit het bevolkingsregister van personen, vertrokken naar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 261