I 1 Ij dWl r 'sKJ 1 t f I t lijp i gl ui I- H g-g I 1 By lage 4* Januari 1 3 i November - December. - 5.^ Éfg-8 I 10 --j I® S OVERZICHT DER HUWELIJKEN IN HET JAAR 1918. GEHUWDEN. Jongmans, Weduwnaars, MAANDEN. 1 2 3 8 4 5 6 9 4 6 10 2 1 4 3 147 Februari 109 3 1 140 5 8 2 2 Maart 93 68 2 3 5 3 7 4 1 179 April 151 1 8 4 2 1 11 1 307 Mei 268 4 3 6 17 3 4 1 2 I 226 Juni. 184 1 13 4 8 4 214 Juli 4 5 179 2 11 2 9 1 1 228 Augustus 6 193 3 11 2 1 8 4 174 September 143 3 2 3 8 2 8 4 1 213 October 177 4 2 3 13 1 10 3 160 135 4 1 8 4 1 6 1 121 98 4 6 4 o 3 3 1 2202 Totaal 1822 32 46 120 38 86 |'12 28 ■s 5 tf ■g s cs 11 10 -ï 18 12 c cc i 117 I Gescheiden a, - mannen, l>3Ss ---- werkelyke woonplaats hebbende in de gemeente, gehuwd met: 2 g

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 262