I ,1 i 4 d ililfi I I f 1 RMIIi K .na 1 Bylage 4' 3 - januari. 4 152 13 I 5 1 7 2 187 Februari 13 133 7 i 3 6 2 2 166 4 - 7 3 Maart 86 6 2 1 2 111 10 April 193 12 4 4 1 1 228 1 Mei 337 20 5 1 7 4 3 6 390 4 2 I Juni 217 16 2 7 3 8 4 263 Juli 5 i 3 2 6 2 11 1 276 Augustus 5 3 9 9 1 4- 287 189j 9 3 8 1 4 4 4 226 2 228 22 3 3 4 1 273 November 180 12 5 3 4 3 1 1 209 December. 139 10 5 5 3 1 1 170 41 43 Totaal 2331 158 89 58 14 2786 September October 10 3 3 22 I 30 Is 2 I 7 I OVERZICHT DER HUWELIJKEN IN HET JAAR 1918. Weduwen. 2 5 8 11 Gescheiden vrouwen. gó i s •s 9 MAANDEN. F 6 ai s b 3 GEHUWDEN. Jongedochters, werkelijke woonplaats hebbende in de gemeente, 4 <P S 4 I 232 14 245 11 to I 11 12 gehuwd met: d 2 i es 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 263