By lage 6 1861 224 Ge- j scheiden. i huwd. 75 I 1147 1203 949 694 350 588 I 1 V. I' Gehuwd. MAANDEN. M. V. V. M. V. V. M. M. M. M. 63 43 Januari 85 80 3 65 71 167! 207 Februari 77 69 54 32 1 66 190| 222 64 Maart 32 1 2 93 101 63 55 1 189’ 222 April 78 56 1 2 79 102 62 31 132 172’ Mei 2 2 59 60 36 30 74 41 152 142 Juni 31 3 61 72' 55 23 3 46 164 159 58 Juli 77 88' 34 4 3 39 20 176 218] 92 25 35 3 Augustus 99 92 46 2 120 145 September 57 57 15 72 28 31 4 1 191 198 1 October 89 35 3 92 69 55 43 2 404 403' 219' 226]158 57 117 23 4 November. 3 304 152 155 110 86 299 35 61 2 December 2 124682518 4 18 32 Totaal STAAT van de overledenen te 's-Gravenhage, in het jaar 1918, met inbegrip der levenloos aangegevenen, verdeeld naar de verschillende maanden van het jaar en naar den Burgerlijken Staat. Wed. Staat. i Burge- lijke Staat onbekend. Totaal per maand. Onge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 266