J 7 174.916,23 I 4.050,— 703.487,00 s 19c. 1.500,- 19d. 10.675,44 19e. 63.957.53 20. 437.220,67 21. 1.602,56 22. 1.734.778,20 23. 24. 118.054,10 721.749,81 19a. 196. 17. 18. 10a. 105. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 2.672,75 693.566,45 5 f 2.413.838,69 1.007 890,31 947.254,45 442.562,59 1.221.064,75 5 40 2 OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. n n r n T» n n Y) n n 5 5 Opcenten op de grondbelasting(gebouw- de eigendommen) bedragf Opcenten op de grondbelasting (onge bouwde eigendommen) aantal 10 Opcenten op de grondbelasting (onge bouwde eigendommen) bedrag Opcenten op de personeele belasting, aantal50—110 Opcenten op de personeele belasting, bedrag Hoofdelijke omslag of andere plaatselyke directe belastingen: Belasting naar het geschatte inkomen r 6.457.309,82’ Belasting naar het inkomen afgeleid uit den uiterlijken staat, volgens in de be- lastingverordening vermelde grondslagen Door toevoeging van de letters a en b is aangegeven of de inrichtingen worden geëxploiteerd in eigen beheer, dan wel door concessionarissen. 9. Ontvangsten ter zake n n Inrichtingen van Nijverheid. van Gasfabriek (a) Electriciteit (a) (b) Waterleiding (a) Telefoon (a) Tram (6) Grondbedrijf (a) Slachthuis (a) Vuilnisverzame ling (a) Leenbank (a) Gemeentelijke publiciteit (6) Hypotheekb. (a) 1.160.487,89 Gemeentezieken huis (a) Retribution (voor het Wandel- hoofd (tjjdel.) Distri butiebedrijf (tydel.) Gem. Cen trale Keuken Belastingen. Opcenten op degrondbelasting(gebouw- de eigendommen) aantal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 268