23 4 Afdeeling Bevolkingsregister (B. R.) f 3200 - 2112,50 - 1506,25 - 1400,— - 1350,— - 1200,— - 900,— - 800,— - 750,— - 1900,— - 1400,— - 1350,— - 1250,— - 1100,— f 2675,— - 2112,50 - 2000,— - 1618,75 - 1506,25 - 1506,25 - 1400,— - 1350,— - 850,— - 850,— - 800,— - 750,— - 700,— - 650,— - 600,— Een eerste-klerk Een eerste-klerk Een tweede-klerk Twee tweede-klerken, ieder Een tweede-klerk Een schrijver Twee schrijvers, ieder f 1400,— - 1350,— - 900,— - 850,— - 800,— - 750,— - 650,— Een hoofdeommies, chef der afdeeling Twee commiezen, ieder Vijf adjunct-commiezen, ieder Twee eerste-klerken, ieder Twee eerste-klerken, ieder Een eerste-klerk Een tweede-klerk Drie tweede-klerken, ieder Twee tweede-klerken, ieder Een hoofdcommies, chef der afdeeling Een commies Een commies Twee adjunct-commiezen, ieder Vijf adjunct-commiezen, ieder Een hoofdklerk Een eerste-klerk Twee eerste-klerken, ieder Twee tweede-klerken, ieder Twee schrijvers, ieder Een schrijver Twee schrijvers, ieder Twee schrijvers, ieder Drie schrijvers, ieder Vier schrijvers, ieder Een hoofdcontröleur bij het bevol kingsregister Elf controleurs, ieder Een controleur Ijlen controleur .-. Een controleur Afdeeling Archief en Expeditie (A. E.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 26