7 5 Totaal der ontvangsten 183.890,— 56. Aftrek ex art. 9bis der wet van 24 Mei 1897 (Stbl. no. 156), aangevuld bij de wet van 3 Juni 1905 [Stbl. no, 151) 49.168,02 47.858.445,19 Geldleeningen. 53. Opbrengst van geldleeningen 54. Opbrengst van tijdelijke geldleeningen ter voorziening in de behoefte aan kas geld f 9.500.000 55. Ontvangsten, die niet tot de voorgaande behooren OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. Y> n l

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 271