8 2 OVERZICHT DER UITGAVEN. Brandweer. r> ■I n Y> n 270.701,025 375.573,96 5 1.738.500 808.375,71 3 874.647,49 297.392,45 Door toevoeging van de letters a en b Is aangegeven of de inrichtingen worden geëxploiteerd In eigen beheer dan wel door concessionarissen. 199.462,50 373.636,68 5 27.129,37 5 1.223.237,85 s 12.644,32 s 1.049.307,80 s 700.379,31 3.239.988,55 s f 2.385.493,59 s 1.562.601,50s n n n n 368.746,71s Inrichtingen van Njj verheid. Uitgaven der gemeente voor: 12. Gasfabriek (a) 13. Electriciteit (a) 14. Waterleiding (a) 15. Telefoon (a) 16. Tram (b) 17. Grondbedrijf (a) 18. Slachthuis (a) 19. Vuilnisverzameling (a) 20. Leenbank (a) 21. Gemeentelijke Publiciteit (b) 21a. Hypotheekbank (a) 21b. Ziekenhuis (a) 21c. Tijdelijk distributiebedrijf. 21d. Tydelijke Centrale Keuken Gezondheidsdienst en Woningtoezicht. 9. Vaccine, keuring van levensmiddelen en slachtvee, ontsmetting, verpleging van afgezonderde besmettelijke zieken. Ge zondheidscommissie, jaarwedden, enz. f 10. Kosten van uitvoering der Woningwet 3.328.175,26 6. Jaarwedden en toelagen. Onderhoud en aanschaffing van brandbluschmiddelen f 7. Uitgaven naar aanleiding van bepaalde branden 8. Openbare verlichting Openbare werken. 11. Openbare gebouwen, huizen, torens, klokken, uurwerken, straten, pleinen, wegen, voetpaden, bruggen, plantsoenen, havens, vaarten, kaden, markten, ponten, riolen, begraafplaatsen, jaarwedden en toelagen van alle ambtenaren en bedien den by deze takken van dienst werkzaam, voor zoover deze niet vallen onder 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 273