I I t 8 r 5 OVERZICHT DER UITGAVEN. Pensioenen. 43. f 438.523,41 44. 285.797.85 36.713,55 45. 46. 2.694.673,39 1.750.550,57 5 Hi n f 52.374.533,205 Pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, toe lagen aan oud-ambtenaren of aan we duwen en weezen van ambtenaren Bijdragen ingevolge de artt. 39, 40 en 43 der pensioenwet voor de gemeente ambtenaren 1913 en de artt. 25 en 27 der weduwenwet voor de gemeenteamb tenaren 1913 Verzekering tegen ongevallen, enz. Uitgaven niet tot de vorige behoorende: a. voorschotten van allerlei aard b. andere uitgaven Totaal der uitgaven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 276