24 f Afdeeling Pensioenen (P.) s Afdeeling Arbeid (A.) Een hoofdcommies, chef der afdeeling Een adjunct-commies Een eerste-klerk Een eerste-klerk Een tweede-klerk Twee tweede-klerken, ieder Twee schrijvers, ieder. Een referendaris, chef der afdeeling Een adjunct-commies Een eerste-klerk Drie eerste-klerken, ieder Een controleur le klasse Een tweede-klerk Een schrijver Een schrijver Een kamerbewaarder Een concierge Een concierge Een concierge, tevens laaie Twee concierges, ieder Een concierge 650,— 600,— 500,— f 3250,— - 1618,75 - 1400 - 1150,— - 1200,— - 700,— - 600,— - 500,— Een referendaris, chef der afdeeling Een hoofdcommies Een eerste-klerk Twee eerste-klerken, ieder Een tweede-klerk Drie schrijvers, ieder Drie schrijvers, ieder Twee schrijvers, ieder f 3875,— - 2675,— - 1150 - 1100,— - 650 - 1300,— - 1165,— - 1120,— - 1070,— - 1020,— - 770,— f 3200,— - 1562,50 - 1200,— - 1150,— - 850,— - 700,— - 650,— Het personeel bij het Oud-archief is vermeld onder ..Archieven en Bibliotheek”. Afdeeling Armwezen, Gezondheidsdienst en Statistiek (A. G. S.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 27