11 4 Gebouwen in de stad en te Scheveningen. Buizennet. e. 3 Behalve eenige onderhoudswerken behoefden aan de kantoor gebouwen en werkplaatsen in de stad en te Scheveningen alleen eenige buitenverfwerken te worden verricht. 14598 193557 63796 23292 15783 6052 6351 4244 6654 1747 2502 1562 566 strekkende meters leidingen kaliber 2 51 m.M. 75 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350 16 400 18 450 20 500 22 550 30 750 Wegens de geringe uitbreiding van de bebouwing be hoefden dit jaar minder buisleidingen te worden gelegd dan in normale tijden. Een aan vang werd gemaakt met het leggen van eene nieuwe en grootere hoofdaanvoerleiding van het Pompstation naar de stad. Deze leiding kon wegens de moeilijkheid voor het bekomen van hulpstukken en afsluiters nog niet geheel gereedkomen. Evenals in het vorige jaar werden weer eenige lengten vervallen buisleidingen verwijderd. De boeking van de lengte van het buizennet werd tevens aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, waarbij eenige fouten werden ontdekt en verbeterd. Hiermede is in den navolgenden staat van de lengte van het buizennet op 31 December 1918 rekening gehouden. Het aantal openbare brandkranen op ultimo December 1918 bedroeg 3708, terwijl voor besproeiing van wegen en plant soenen bovendien 149 sproeikranen waren geplaatst. Voor district-afsluiting bevonden zich op dien datum in het buizen net 2251 afsluiters. Totaal 340704 M.' tegen 336311 M.1 op 31 December 1917. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. <1. r n n T) T) n w n n n n r> r> •n r> 7) n n r> n n n diameter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 282