11 8 I 5 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. f. Watermeters. Systemen KALIBERS. Bee. Meinecke. I 2 4 19 Totaal. 22.742 6.856 3.704 1.150 160 400 Telephonische verbinding met het Pompstation. g- h. Toestellen voor regeling van den druk. i. Aansluitingen aan het buizennet. In het afgeloopen jaar werden in deze Gemeente 1127 nieuwe aansluitingen aan het buizennet gemaakt voor 1948 perceelen. Hiervan waren 271 aansluitingen voor levering volgens watermeter. De toestellen voor regeling van den druk vereischten geene andere werkzaamheden dan voor gewoon onderhoud. De particuliere ondergrondsehe telephonische verbinding van de Brandweerkazerne in de Prinsestraat met het machine- gebouw van het Pompstation bleef in goeden staat en geene werken behoefden hieraan verricht te worden. 6 28 549 100 300 13 36 52 5 10 40 76 51 38 32 25 19 16 13 10 231 334 1 Bopp on i Reuther. Diverse. 140 778 1.879 i 3.990 15 15 1 39 7 i 15 7 13 I 372 180 3.102 i 15 I 28 17 170 I 139 I 480 I I 1.780 I 9.487 10.626 Dit jaar werden in het geheel slechts 162 nieuwe water meters ontvangen, terwyl er eenige, die niet meer voor herstelling in aanmerking kwamen, buiten dienst moesten gesteld worden. Op 31 December 1918 waren met inbegrip van de tijdelijk in magazijn en in reparatie zijnde watermeters in gebruik: Siemens en Lambert. Halske. 100 m.M. (4”) (3”) (2”) d’/a”) (1‘A”) (i”) m- en- (3/s”)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 283