r, I'! 1,-1 2,50 5- 6,50. 8,- 10,- 15,— 20,— 25- 30,- 35, 40,— 45,- 50,— 55,— 60,— 65,— 70,- 75,- 80,— 85,— 90,— 95,- 11 2e A 2e B 3e A 3e B 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 533 819 4.056 12.177 6.316 6.640 10.437 1 3.780 2.125 830 407 187 75 42 44 14 12 12 6 2 3 4 2 t 6 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Huurwaarde. boven f 11 h JJ Transporteeren 48.523 n 5J Diverse bijzonderheden omtrent de exploitatie. Het aantal perceelen, aangesloten aan het buizennet der Duinwaterleiding, blijkt uit den navolgenden staat: Staat, aangevende het aantal perceelen, waarvoor op 31 December 1918 verbintenissen voor duinwaterlevering loopende waren. Op 31 December 1918 waren in de gemeente Loosduinen 798 perceelen en in de gemeente Hof van Delft 843 per ceelen voorzien van water afkomstig van de’s-Gravenhaagsche Duinwaterleiding met een jaarverbruik van respectievelijk 46426 M3, en 75923 M3. Door laatstgenoemde Gemeente wordt aan meerdere groote fabrieken ten behoeve van de daarin werkzaam zijnde ongeveer 2000 werklieden, water verstrekt voor drink- en waschwater. *k. Ie 1 I Aantal. JaarlljkBeh bedrag. 150,- 200,— 250,- 300,— 500,— 700,— 1.000,- 1.500,- 2.000,— 2.500,— 3.000,— 3.500, 4.000,— 4.500, 5.000,— 5.500,— 6.000,— 6.500,— 7.000,- 7.500,— f 112,50 150,— 300,— 250,— 300,— 500,— 700,— 1.000,— 1.500,— 2.000,— 2.500,— 3.000,— 3.500,— 4.000,— 4.500,— 5.000 5.500,— 6.000,— 6.500,— 7.000,— 7.500,— 8.000,— Klasse. Hofjeswoningen (volgens abonnement) niet meer bedragende dan f 112,50 tot en met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 284