11 7 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Huurwaarde Aantal. Totaal 75.452 Bovendien werd water geleverd voor: 48.523 1 1 1 1 1 15 18.300 914 7.612 83 23e 24e 28e 30e 32e f 110 j 115 Jaarlyksch bedrag. Klasse, i Hiervan waren 414 badtoestellen verzegeld en daarvoor werd ingevolge Raadsbesluit d.d. 28 December 1917 niet betaald. 2) Gevelbesproeiing is feitelijk sedert 29 Januari 1917 tijdelijk verboden en wordt dan ook tjjdelijk niet berekend. 3) De fonteinen zijn in 1918 zoo goed als gesloten gehouden en baten uit dien hoofde zijn niet genoten. 7850 badtoestellen, 41250 closets '/2 336 3//', 629200 M2. tuinbesproeiing (berekening naar oppervlakte), 67400 gevelbesproeiing als voren 2) 158 meters voor tuin- en gevelbesproeiing (berekening naar verbruik), 2) 122 trekdieren, 18 tweewiels-rijtuigen, 361 vierwiels-rytuigen, 752 brandkranen in de perceelen (waaronder gerekend tooneelregenapparaten), 33 openbare urinoirs op meter, 198 standpijpen met meter, 46 sproeiwagens enz. met meter, 3 fonteinen (op meter), 3) 3 (in abonnement), 3) 9.500, 11.500,— 12.500,— 13.500,— Abonnementen Volgens watermeter (13.237 meters) Gemeentegebouwen en inrichtingen (690 meters). 465 Hofjes op meter (474 meters) Tydelyke aansluitingen (volgens watermeter - 85 meters) Transport boven f .9.000,tot en met f 9.500, 10.000,— 12.000,— 135,— 13.000,— I 145,— 14.000,— 155,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 285