11 8 Hiervoor wordt niet betaald. •26 39 33 3708 Het aantal meters, geplaatst ter controle van het verbruik (art. 8 van het Tarief), bedroeg op 31 December 1918 18867 tegen 18844 op 31 December 1917, of 23 meer; het aantal gewone meters 14929 tegen 14822 aan het eind van het vorige jaar, of 107 meer, terwijl de toeneming van het aantal perceelen, waarvoor verbintenissen loopende waren, 1782 bedroeg tegen 1858 in 1917. Tegen verminderd tarief, ingevolge bijzondere Raads besluiten, werd op '81 December 1918 water geleverd aan 159 inrichtingen. De verhouding van het verbruik en van de opbrengst in vergelijking met de bevolking, blijkt uit den navolgenden staat 50 openbare urinoirs, kranen, paardendrinkbakken, hondendrinkbakken, brandkranen, de gemeenten Loosduinen en Hof van Delft (op 31 December 1918 respectievelijk 798 en 843 aan gesloten perceelen). 1 i. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 286