I 11 1940,- 1 bouwkundige afdeelingschef 10 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. 1. Personeel. Ambtenaren en beambten. a. elk elk 1380,— 1130,— 1120,- Administratie: 3600,— n w n 1500,— 1300,— 1600,— 1000,— 970,— Het personeel bij de Duinwaterleiding bestond op 31 December 1918 uit: 1 administrateur-boekhouder. 5 boekhouders le klasse: één ii vier a n 1100,- 1000,— 1062,50 1940,— Directeur en technisch personeel. Jaarwedde, f 5875,— 3500,— 1800,— 2850,— 2100,— 2112,50 2000,— 1 directeur 1 ingenieur-afdeelingschef 2 adjunct-ingenieurs 5 technische opzichters le klasse één a één a met vrye woning, vuur en licht, één a één a één a met vrjje woning, vuur en licht. 2 technische opzichters 2e klasse: één a één a 3 opzichters-teekenaar le klasse 1 teekenaar 2e klasse 1 3e 1 onderbaas 1 chef-machinist met vrije woning, vuur en licht. 3 machinisten le klasse: één a met vrije woning, vuur en licht. twee a met vrije woning, vuur en licht. 3 machinisten 2e klasse: één a met vrije woning, vuur en licht. één a één a met vrije woning, vuur en licht. 1850,— 1600,— 1440,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 288