11 13 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. elk >1 r> elk elk 27- 26 Weekloon, f 29,— 26,30 27,50 24,95 Mutatiën in het ambtenaren-personeel. Bevorderd tot: ingenieur-afdeelingschefde ingenieur: W. J. Harders, met ingang van 1 Januari 1918; technisch-opzichter Ie klasse: de technisch-opzichter 2e klasse: J. van Kemmerden, met ingang van 1 Januari 1918; opzichter-teekenaar le klasse de opzichters-teekenaar 2e klasse H. A. van Son, W. P. J. Gestman en E. H. Schuurmans, met ingang van 1 Januari 1918; teekenaar 2e klasse: de teekenaar 3e klasse: G. Joustra, met ingang van 1 Januari 1918; boekhouder le klasse: de chef der controleC. W. Henneveld, met ingang van 1 Januari 1918. benevens de boekhouder 2e klasse: F. C. A. van Doorne, met ingang van 1 Juli 1918; boekhouder 2e klasse: de le klerk: A. J. Kapel, met ingang van 1 Januari 1918, benevens de hoofdklerkA. L. van Doornum, met ingang van 1 October 1918; hoofdklerk: de controleur le klasse: J. H. Brinkert, met ingang van 1 Januari 1918; 2e klerk: de schrijvers: J. C. Mesker Jr., A. Sanderus, H. J. Seegers, F. C. H Steijger, benevens de meteropnemer: A. C ’s-Gra ven dijk, met ingang van 1 Januari 1918 en de schrijvers: W. Hartrich, J. Lewis en Mej. J. M. Cornelissen, met ingang van 1 Juli 1918; 29,— 28,50 27,50 27,50 27,50 10 ketelstokers zes k vier a met vrije woning, vuur en licht. 7 machinedrijvers: zes a één a 10 fitters 5 kraandraaiers 1 waterstandopnemer 84 grondwerkers: zes en zeventig a twee a met vrije woning, vuur en licht. zes a 5 meterpoetsers 4 werkvrouwen: één drie a 12,60 12,24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 291