11 m. 1918 1918 1918 1918 14 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. voor den tijd van één jaar benoemd zijn op 14 October 1918. staande ambtenaren: Jhr. P. T. M. Stoop, adjunct-ingenieur J. H. van der Pouw, boekhouder le klasse Mej. M. C. de Chauvigny de Blot, schryver G. J. Njjbacker, Ch. M. A. Overeem, A. C. van der Straaten, le klerk Eervol ontslagen: M. H. Kusters, schrijver W. van Diemen, boekhouder le klasse. K. Brokkelkamp, schryver B. Nyhof Jr., le klerk. Overleden: J. van den Broek, le klerk. Bijlagen. Het diagram van het dagelijksch verbruik toont bij een minimum verbruik op Dinsdag 1 Januari van 16920 M3. een maximum verbruik van 34231 M3. op Zaterdag 8 Juni 1918. Het gemiddeld etroaalverbruik bedroeg voor de gemeente ’s-Gravenhage 25048 M.3 en met de beide aangesloten controleur le klasse: de controleur 2e klasse: H. H. Schuurmans, met ingang van 1 Januari 1918; controleur 2e klasse: de meteropuemer: A. H. Baartman, met ingang van 1 Januari 1918. Vast aangesteld zyn de onderstaande ambtenaren, die ji--j geiveest: met ingang van: 1 Januari 1918 1 December 1918 met ingang van: 15 Februari 1918 1 Maart 1 Mei 16 October 1918 J. Schijf, schrijver A. de Jong, magazijnmeester 2e klasse Vast aangesteld tot: 2e klerk: de tijdelyke schrijverMej. P. Sehwencke, met ingang van 3 Juni 1918; schryver: de hulpsehry verJ. H. de Bock, met ingang van 1 September 1918, benevens de tijdelyke schryvers: Ch. M. A. Overeem en G. J. Nijbacker, respectievelyk met ingang van 11 November en 20 December 1918; meteropnemer: de hulpmeteropnemerC. B. de Groot, met ingang van 1 September 1918. Voor den tijd van één jaar zyn aangesteld de onder- met ingang van: 1 Januari 1 Juli 1 September 1918 1 1918 1 1918 1 November 1918

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 292