I 26 Plaatselijke Verordeningen. 1°. Strafverordeningen. Verordening op de winkelsluiting te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 4 Juni 1918. Een boekhouder Een boekhouder Twee adjunct-boekhouders, ieder Een adjunct-boekhouder Twee adjunct-boekhouders, ieder Drie eerste-klerken, ieder Een eerste-klerk Vier tweede-klerken, ieder Twee schrijvers, ieder Vijf schrijvers, ieder Vijf schrijvers, ieder Twee schrijvers, ieder Twee schrijvers, ieder Een concierge Een bode Een bode Vier bedienden, ieder Een deurwaarder en eene vergoeding van Vier deurwaarders, ieder Een deurwaarder Een deurwaarder E f 2500,— - 1000,— - 2500,— - 2275,— - 1600,— 970,— 800,— 750,— 650,— f 2187,50 - 2000,— - 1875,— - 1687,50 - 1500,— - 1150,— - 1200,— - 850,— - 750,— - 700,— - 600,— - 450,— - 400,— Verordening tot wijziging der Algemeene Politiever ordening voor ’s-Gravenliage. Vastgesteld 18 Maart 1918. Verordening tot wijziging der Verordening op het ge wicht en de samenstelling van brood. Vastgesteld 29 April 1918. Deurwaarders bij de Plaatselijke belastingen op 1 Januari 1919: De volgende Plaatselijke Verordeningen zijn in 1918 vastgesteld: Jaarwedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 29