B INHOUD. Een ALPHABETISCH REGISTER is achter de bijlagen van dit verslag afgedrukt. Bladz. HOOFDSTUK I. 1 BEVOLKING 5 11. VERKIEZINGEN KIEZERSLIJSTEN EN 11 III. GEMEENTEBESTUUR n 47 IV. GELDMIDDELEN. V. GEMEENTE-EIGENDOMMEN, -WERKEN n 53 EN -INRICHTINGEN. 125 Vla. MEDISCHE POLITIE 154 VI5. GEMEENTEPOLITIE n Vil. NATIONALE MILITIE, LANDWEER, LAND- 167 DEN WAPENHANDEL 170 VIII. KERKELIJKE ZAKEN n IX. WETEN- ONDERWIJS, KUNSTEN EN 174 SCHAPPEN 229 X. ARMWEZEN 241 XI. LANDBOUW EN VEETEELT n XII. NIJVERHEID, HANDEL EN SCHEEP- 245 VAART XIII. 247 EN ANDERE BEDRIJVEN INRICHTINGEN, IN VERBAND STAANDE MET DE UITOEFENING VAN HANDEL STORM, VRIJWILLIGE DIENST, IN KWARTIERING EN OEFENINGEN IN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2