11 (►VERZICHT. De Secretaris, M. van Reenen. Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage, J. Patijn. REKENING van de Duinwaterleiding over het jaar 1918. Omtrent de rekening der Duinwaterleiding over 1918 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken. Het winstsaldo, over 1917 groot f 190.197,24, bedraagt over 1918: f37.674,91, eene vermindering derhalve van f 152.522,33 of ruim 80°/c, in hoofdzaak een gevolg van de hoogere exploitatiekosten. De Baten zijn rond f 42.200,of ruim 3 meer geweest dan in 1917. Meer brachten o.a. op: Art I „Opbrengst van het duinwater” rond f 29.600,— of ruim 2,/2°/n en Artikel II „Opbrengst'uit de distributie” rond f 6.800,of ruim 3%. De Lasten bedroegen, vergeleken met 1917, rond f 194.700,— of ruim 16 meer. In hoofdzaak werd meer gevorderd voor: Artikel I „Exploitatie pompstation” rond f 91.900,of ruim 62 Artikel IV „Onderhoudskosten” rond f 6.800, of ruim 12 Artikel V „Algemeene onkosten” rond f30.000,— of ruim 131/, en Artikel X „Onvoorzien” rond f 43.200, of ruim 107 °/o. De kostprijs van het water bij de verbruikers bedroeg 12,4676 eent per M3. tegen 11,5275 cent per M3. in 1917. De geleverde hoeveelheid water steeg van 8.684.000 M3. in 1917 tot 9.265.000 M3. in 1918, eene vermeerdering van ruim 6'2%. Aan uitbreiding werd uitgegeven rond f 294.000,tegen rond f 192.100,— in 1917. De buizenleiding werd gebracht van 336,311 Meter op 340.704 Meter, dus rond 4.300 Meter of ruim 1 meer. Het aantal perceelen, waarvoor op 31 December 1918 verbintenissen tot wat.erle vering loopende waren, bedroeg 75.452 tegen 73.760 op 31 December 1917. 22 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 302