11 11 I 24 25 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. I. B E I) R IJ F KENING 1918. Art. LASTEN. BATE N. f 148.000,— f 233.101.; f 1.265.200,- f 1.194.036,16 11.237J 222.916,62 5 I 222.100,— n III il IV 18.186,44 5 n V V 241.000,— 253.990,1 6.218,49 VI V 184.040.61 6.891,30 VII 222.282.7 VIII 896,8 IX 350.000.— 842.507- X 42.800,— 83.698.1 f 1.410.574.1 Saldo 37.674,9 f 1.517.800 f 1.448.249,0 f 1.517.800,— f 1.448.249,02 Gezien I Afschrijvingen Oninbare posten üitkeeringen aan de Gemeente Onvoorzien Algemeene onkosten Renten Exploitatie Pompstation. Distributiekosten Kosten van openbaren dienst Onderhoudskosten Oorspronkelijk begroot. 18.186,4 60.632.5 lOorspronkelyki begroot. Werkelijk bedrag. 14.000,— 20.000,— 53.500,— De Administrateur, B. G. STEMPELS. De Directeur, L. YPEIJ. Werk- 0 bedrag. 183.200,— 228.800,— 1.500,— 20.000,— 7.000,— i 3.500,— I 11 f 1.282.800,— 235.000,— I Opbrengst van het duinwater Opbrengsten uit' de distributie Restitutie door de Gemeente van de kosten van openbaren dienst Rente van kasgeld, disconto Bijzondere inkomsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 303