11 11 I 22.000,— 60,— L 3.240,— 3.500.—f 26 27 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. BATEN 1918. LASTEN 1918. Artikel I. Artikel 1. f I H 26.264,76 Artikel II. 4.500,— 3 179,33’ S' f 2.500,- 2.490,27 f Artikel III. 18.186.44’ f 20.000,— f Artikel II. Artikel IV. Distrïbutiekosten. afnemen en verwisselen van f 6.218,49 6.218,49 Artikel V. Artikel III. f f f Memorie. Memorie. Restitutie door de Gemeente van de kosten van openbaren dienst Bijzondere inkomsten. Posten van afgesloten dienstjaren Huur grond aan den Harstenhoekweg. Diversen Rente van kasgeld, disconto. Rente van kasgeld Disconto Oorspronkelijk begroot 200,- 400,- 5.500,— 222.100,— f 349,50 300,345 4.314,70 222.916,62’ Verhoogd by Raadsbesluit van 26 Mei 1919, bijlage 678 Oorspronkelijk begroot. Werkelijk bedrag. 104,36’ 60,- 6.726,93’ 6.891,30 Werkelijk bedrag. 85.200— p f 233.200- f 233.101,70 7.000,— jf Memorie. 7.000,— f 117.109,34’ 100.842,73’ a. b. c. 115.000,— f 101.000,— d. e. a. b. c. d. e. a. b. d. a. b. c. a. b. - f 5.649.29’ 641,84’ 2.669,25’ 2.277,38 11.237,77’ |f V 5 3.891,01’ 18.671,12 22.027,48’ Opbrengsten uit de distributie. Huur van watermeters Huur van toevoerbuizen Sluiten en heropenen van dienstkranen en verzegelen van brandkranen Huur van standpijpen Werken voor rekening van anderen. Opbrengst van het duinwater Aan particulieren, enz. Aan de Gemeente Aan de Gemeentebedrijven Aan de Gemeente Loosduinen Aan de Gemeente Hof van Delft 65.000,— 3.200,— 5.000,— 12.000,— f 1.265.200,— f 1.194.036,16 Kosten van openbaren dienst. 1 Aanleg en onderhoud van leidingen in perceelen der le klasse met aansluiting. Transporteeren Plaatsen, meters i Instrumenten waarneming druk Werken voor rekening van anderen. i Diversen 75.000,— f 118.835,46 3.500,— 18.000,— 14.500,— 1.227,61’ 29.029,38 1.214.60 6.270,65’ 1.500,— 1.500, 1.000,— 4.000,— j„ f 148.000,— 6.500,— 500,— i 5.000,— 2.000,— f 14.000,— 200.— f Exploitatie Pompstation. Steenkolen Machinekamerbehoeften Jaarwedden van bedienend personeel Arbeidsloonen van bedienend personeel Schoonmaak van de filters, de verzamel- kom, enz Verlichting en verwarming der lokalen en dienstwoningen Erfpacht voor ingenomen duingronden en vergoeding wegens niet-verpachting van duingronden b. Scheikundig en bacteriologisch onder zoek van het duinwater i. Electrische stroom, enz. voor motoren j. Onkosten duinbeplanting i’. Diverse exploitatie-uitgaven f 1.180.000,— f 1.123.093,98 53.598,38 4.544,10 4.642,60 8.157,10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 304