7-2O° f 60.700,— 11 11 e. Werktuigen en gereedschappen 29 28 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Memorie. Artikel V. f 5.159,58*1 f 9.000,— c. f 18.186,44’ f 20.000 Artikel IV. Onderhoudskosten. 788,— 750,— I. f 137,50 137,50 2.000,— 16.000,— II. Diversen. Verlichting 3.927,31 3.927,31 o. 60.632,59 f 1.063,77 14.579,49 n f f het Pensioenfonds voor de Gemeente- j ambtenaren (Art. 50 Pensioenwet G.A. loim d. Onderhoud van brandputten. e. Diversen Verhoogd bij Raadsbesluit van 26 Mei 1919, bylage 678 i» 10.000,— 1.000,— 8.286,41 14.447,43 16.882,58 Diverse onkosten Afronding Oorspronkelijk begroot. Werkelijk bedrag. 3.111,53* 3,11 2.722,84 501.821 12.662.84 2.232,59 526,85 4.350,79 5 7.188,57 90,42 6,9 f 6.500,— 2.032,37 12.726,39 5 3.218,07’ 2.306,75 5.284,79* 2.065,11 640,98* if 4.500.— 13.000,— 15.500,— 15 500,— 2.250,— 500,— 2.200,— 50,— 2.000,— 100,— 153 000,— f 6.000,— 6.500.— 13.000,— 3.800,— 100,— 50,— 53.500,— 8.269,415 2.057.535 1.204,155 8.95 Transport b. Brandkranen met inbegrip der aanslui tingen in de straten Onderhoud en bediening van brandkra nen, aanleg en onderhoud van openbare pompen, drinkbakken, sproeikranen, enz. 145 342,23 5 8.071,63 5 7.084,38 5 16.000,83 12.877,83 1913) Kosten der telephoonaansluitingen Verhoogd bij besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 20 Mei 1919, No. 11817/125 Afd. G.B g. Buizennet h. Diensthuizen i. Watermeters j. Werktuigen en gereedschappen voorde j ij.* 4.000,— f 5.000,— 2.000,— 2.000.— 1.000,— 7.500, 2.500, — l„ 1 500— 30,— 7.607,10 5.419’76 f Oorspronkelijk) Werkelijk begroot. bedrag. distributie k. Standpijpen l. Gebouwen c.a. aan den Zuid-Binnensingel m. Hulpbureau c.a. aan de Doornstraat. n. Magazijn aan de Sprank bij de Witte Brug Bergplaats aan de Ammunitiehaven 4.000,- 6.000,— Algemeene onkosten. la. Jaarwedden ik Hulppersoneel c. Arbeidsloonen van algemeenen aard. tl. Verlofgelden t. Ziekengelden, toeslagen getroffenen Pensioenen aan ambtenaren en werk lieden g. Grond- en polderlasten k Premie voor assurantie i. Schatting en opgave van de huurwaarde der pereeelen ij. Druk- en bindwerk, schrijf- en teeken Pompstation en werken in de duinen. a. Gebouwen en hoogreservoir b. Pompwerktuigen en ketels c. Water vang met toebehooren d. Filters c.a f. Diversen (wegen, bestratingen, rasters, enz.) behoeften, diverse bureau-onkosten i. Vrachtloonen, tramgelden I. Zegelkosten, briefporto’s n. Plakzegels ti. Vergoeding aan de Gemeente voor ge bruik van een terrein aan de Sprank (Stapelplaats) i„ Schoonhouden der gebouwen aan den Zuid-Binnensingel, aan de Doornstraat, aan de Ammunitiehaven en aan de Sprank bij de Witte Brug Verlichting en verwarming idem Storting in het „Fonds voor ongevallen- risico”i„ t Aandeel in de storting der Gemeente in 7.500,— 2.300,— 4 250,— 55,19 f 241.000,— f 254.000,— f 253.990,19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 305