11 11 UTANGSTEN EN UITGAVEN 1918. II. VERANTWOORDING BOTENGEWl VI Buitengewone ontvangsten f 280.000,— f 280.000,— Aanleg en uitbreiding XI f 213.2531 I Gezien De Administrateur, B. G. STEMPELS. De Directeur, L. YPEIJ. I Opgenomen: 1 Juli 1918 14 Mei 1919 f 507.337,87 s,f 294.084,15 sl f 150.000,— 144.084,15s f 294.084,155 Verhoogd by Raadsbesluit van 27 Mei Ï918, bylage 727. 227.337,87s) 507.337,875|f 294.084,153 f 213.253,72 I I Verhoogd by Raadsbesluit van 27 Mei 1918, bijlage 727 (onverwerkte leenings- gelden 1917)227.337,87 s! 33 32 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. BATE N. Saldo. ,rt. Begroot. LASTEN. Begroot. Saldo. Art. f Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 307