11 f. Werktuigen en gereedschappen. 34 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. UITBREIDING 1 1 8. Begroot. Artikel XI. Aanleg en uitbreiding. 50.000,— f a. b. 40.000,— i„ 40.000.— 35.327,77 d. 95.824,88 27.918,77s 30.000,— e. 774.66 31.65 1 4.506,- n 2.828,15s 10.000,— L 4.762.185 1.029.39 1.014.14 1.720,365 ■n t Aanleg electrische verlichting Pomp station 5.299,39 100.658.215 Werkelijk bedrag. diverse verbeteringen Electrische pompinstallatie verzamel- kom 227.337,875 f 507.337,875 f 294.084,15s Gebouwen c.a. aan den Zuid-Binnen- singelI Verhoogd bij Raadsbesluit van 27 Mei 1918. I Wegen en bestratingen Ketels: aanschaffen van 2 Lancashire ketels en inrichting van 2 ketels met Wiltonvuren Uitbreiding watermeters Uitbreiding buizennet Aansluiting van perceelen Diverse werken ten behoeve van de j watervang110.000, Uitbreiding filters c.a Diverse uitbreidingen Gebouwen c.a. aan het Pompstation.’. Hekwerken 12.388,515

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 308