a 11 11 H 36 37 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. duinwaterleiding. III. VERLIES- f Reserve voor oninvorderbare posten later, winst. magazijn ier]; voor van 3.541,48 Duurtebyslag personeel 82.694,74 n «versen 6.394,93 5j Diversen 3.158,56 s' n 8.144,745 f 90.291,65 n Zuivere winst 37.674.91 127 966,56 |f f 127.966,56 De Gezien “MAG 1918. IV. MATH Exploitatie Pompstation Distributierekening f 728.595,69 5| r> volgens art. 1, Jitt. D. 465.440,46 s, V Winst (zie Verlies- en Winstrekening). j f 1.194.036, f 1.194.036,16 Waardevermindering goederen VERSLAG DER NSTREKENING 1918. 1.645,44 s| I 104,365' 896,865' Administrateur, B- G. STEMPELS. f 509.632,04 564.582,305 -- f 1.074.214,; 119.821^ De Directeur, L. YPEIJ. f afgesloten dienstjaren I f 1.194.036,16 lerleverantie volgens art. 1, litt. A, |C, E en F, en art. 8, al. 2. Fiieverantie f 119.821,81s anderen, winst. losten van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 309