27 de Woongelegen- Verordening op de Gemeentelijke Woningbeurs. Vast- gesteld 4 November 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende het bedrag en de grondslagen eener heffing wegens het tijdelijk innemen van kaderuimte aan de Vissehershaven te Scheveningen. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende het bedrag en de grondslagen van het kraangeld aan de Vissehershaven te Scheveningen. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de inning van ontvangsten door anderen dan den Ge meenteontvanger. Allen vastgesteld 1 Juli 1918. Verordening tot wijziging der Verordening op de hef fing eener plaatselijke directe belasting naar het in komen. Vastgesteld 15 April 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de inning van ontvangsten door anderen dan den Ge meenteontvanger. Vastgesteld 3 September 1918. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de invordering der heffing wegens het tijdelijk innemen van kaderuimte aan de Vissehershaven te Scheveningen. Verordening tot wijziging van het Politiereglement voor de Vissehershaven te Scheveningen. Vastgesteld 1 Juli 1918. Verordening tegen beperking van heid. Vastgesteld 23 December 1918. Verordening tot wijziging der Verordening op de in vordering van het kraangeld aan de Vissehershaven te Scheveningen. 2°. Belastingverordeningen. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de invordering van het haven- en liggeld te ’s-Graven- hage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 30