11 i 1,1747 6,5527 0,4143 6,9670 0,0994 3,9288 0,1382 0,6769 0,4614 2,4227 7.7274 5,5006 6,9670 12,4676 101.216,60 f 564.582,30 s f 35.698,895 0,0042 5,5006 38 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Berekening van den kostenden prijs per M3. in 1918. V. f r f BijWaterverlies649.000 M3. a f 0,055006 RECAPITULATIE. Kosten van het water in het reservoir Distributiekosten (inel. waterverlies) Kosten van het water bij de verbruikers AfSluiten en heropenen dienstkranen en verzegelen van baden Verzegelen brandkranen Huur van standpijpen Saldo „Exploitatie watermeters” „Exploitatie diensthuizen” I In centen per M3. 2,5159 0,1573 1,0818 1,0717 0,6781 5,5048 392,— f 509.632,04 Opgevoerd Af: Spuien en brand 1% Eigen gebruik 1 Lekken 5 124,- 225,50 300,34 s 60.107,70 40.459,05 s Distributiekosten: (Gedistribueerd8.616.000 M3.) Diverse exploitatiekostenIf Huur ondergrond buizenleiding Onderhoud Afsehryving Rente Algemeene onkosten Exploitatie Pompstation: (Opgevoerd: 9.265.000 M3.) i Diverse exploitatiekostenf 233.101,70 1 OnderhoudL 14.579,49 i AfschrijvingL 100.226,925 Rente99.291,88 Algemeene onkosten62.824,045 |f 510.024,04 Af: Opbrengst terrein a/d Harstenhoekweg f 60, grasgewas by de filters en de hoofdader332, 8.568,52 338.507,— 11.909,83 58.323,015 39.751,78 208.738,76 f 665.798,90 s 9.265.000 M3. 92.650 M3. 92.650 463.250 648.550 M3. Afgerond 649.000 8.616.000 M3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 310