l~" 11 11 1 1 I 41 40 den Harstenhoekweg n w r> n f 233.101,70 f •n 14.579,4', n f n n n n v !f 510.024,04 Kosten Steenkolen Machinekamerbehoeften Jaarwedden van bedienend personeel Arbeidsloonen voor bediening Schoonmaak der filters c.a Onkosten duinbeplanting Verlichting en verwarming Erfpacht voor ingenomen duingronden. enz Scheikundig en bacteriologisch onderzoek Electrische stroom, enz. voor motoren. Diverse exploitatie-uitgaven Aandeel rente algemeene onkosten 100.226,9: 99.291,8! 62.824,0- VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. POMPSTATION 1918. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VI. EXPLOITATIE 3.218.07 5 2.306,75 5.284,79 5 2.065,11 640,985 1.063,77 5 60,— 332,— 509.632,04 f 510.024,0 Opbrengst terrein aan grasgewas van het water in het reservoir (9.265.000 M3.). f 11.441,75 13.642,37 401,865 45.438,80 I 25.096,31 823,11 3.382,72 I Onderhoud Gebouwen en hoogreservoir. Pomp werktuigen en ketels Watervang c.a Filters c.a Werktuigen en gereedschappen Diversen (wegen, bestratingen, enz.) Afschrijving: Gebouwen en hoogreservoir. Stoompompwerktuigen en ketels Electrische pompen Watervang c.a Filters c.a Werktuigen en gereedschappen Diversen (wegen, bestratingen, enz.) f 118.835,46» 3.891,01s 18.671,12 22.027.48 s 26.264,76 1.214,60 3.179,33» 2.490,27 1.227,61s 29.029,38 6.270,65 s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 311