11 11 I. I» 42 43 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VII. If Saldo EXPLOITATIE VIII. Meterhuur 57.001,64 f 60.107,70 f 117.109,34 IX. EXPLOITATlBlIENST BUIZEN 1918. f Leidinghuur f 100.842,73 s If 60.383,6s 40.459,Oa i If 100.842.7i w w 79 Voordeelig saldo, overgebracht op „Distributie- rekening” Onderhoud Afschrijving. Rente Voordeelig saldo, overgebraeht op „Distributie- rekening” Plaatsen, afnemen en verwisselen van meters f Instrumenten waarneming druk Diversen Onderhoud Afschrijving. Rente 16.882,58 28.937,10 11.181,96» 8.568,52 338.507,— If 77 n 5.649,29 5 641,84 s 2.277,38 (f f 117.109,34 s 124,- 225,50 300,34 s f 100.842,73 s f 117.109,34s 649,84 s Huur van den ondergrond der buizenleiding Aandeel onderhoud afschrijving rente algemeene onkosten If 665.798,90s 14.447,43 I 29.007,37 s; 16.928,87 s. f 11.909.88 58.323,01s 39.751,78 208.738,76 if 665.798,90s I VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. I) I S T R I B T I E- I K E K E N I N G 1 9 1 8. Sluiten en heropenen dienstkranenverzegelen badtoestellen Verzegelen brandkranen Huur van standpypen Voordeelig saldo „Exploitatie watermeters” „Exploitatie diensthuizen” W A T E R M ETERS 191 8. -If 60.107,70 40.459,05 sl 100.566,75 s 564.582,30 s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 312