11 11 1 I 1.484,52 5C 44 45 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. BALANS O P X. 31 DECEMBER 1918. Boekwaarde. Afschrijvingen. ACTIVA. PASSIVA. 399.766,32 f 169.496,381 569.262,70 5 f f 476.374,161 178.952,30».,, het Pomp- aan 21.108,39 26.674,86 44.898,24 27.209,82 72.108.06 1.199,77 2.412,27 1.212,50 4.762,31 9.829,65 14.591,96 738.093,96 s n 156.882,96] 35.365,53 s 192.248,50 V 1, f 85 634,39 85.634,39 5> 8.140,73 144.084,15 s 50.000,— 218.489,09 Transporteeren Transporteeren f 5.363.651,49 i Aanschaffings- waarde. 14.572.85 s 1.103,01s 18.186,44 s 6.218,49 19.486,61s 25.197,87 s 11.586,20 711,45' 25.376,66 976.515.37 430.146,84 256.310,75 1.278,21 147.802,68 12.614,60 11.900,19 596,65 2.723,30s,, 409.684,10 14.188,04s 2.166.026,58 s 26.473,05 1.699,66 sj 891,17 14.914,04 s 8.881,71 9.498,51 5.207,66 536,— 12.049,57 2.606,18 s 1.896,93 s 355,17 2.864,47 6.275,52 7.601,57 5.207,66 1.000,— 12.662,84 i” f 889.500,37 s 6.500,-— I 137,50 184.040,60 222.282,78 s 342.507,— 82.694,74 37.674,91 671.011,28s 21.939.02 s 3.236,92 845,24 s 20,— 3.852,43 s 10,37 2.000,— f 8.624.888,43 s|f 4.103.123,145|f 4.521.765,2?) 1.445,09 s,, 261.881,42 1.573,44 s,, 536.821,17 s,, 1.629.205.41 13.517,60 1.341.08747 s|” 743.612,92 481.783,21 14.229,05 25.376,66 s 2.317.602,85 1.173.759,76 f 4.660.736,21 11.345,881 23.713,351 11.586,201 1 Reeds opgenomen winstsaldo. Leeningskapitaal A (na 1 Jan. 1907 geleend) f 2.432.936,45 Leeningskapitaal B (vóór 1 Jan. 1907 geleend) 1.300 261,03 Kapitaal C (vroegere Reserve) 927.538,73 ]lf: Restitutie van de kosten van openbaren dienst. iilente van kasgeld •eening 1918 f 294.084,15 s Seeds opgeno men. 150.000, Crediteuren Arbeidsloonen Restitution Waarborgsommen Kortingen Pensioenfonds voor weduwen en weezen Boeten (nog af te dragen). Reserve voor oninvorderbare posten Gemeente ’s-Gravenhage Scheikundig en bacteriologisch onderzoek f Pensioenen aan ambtenaren en werklieden Aandeel in de storting der Gemeente in het Pensioenfonds voor de Gemeente ambtenaren Huur terrein aan de Sprank Renten van geldleeningen Aflossingen Uitkeering Duurtebjjslag 1918. Saldo winst 1918 Gebouwen aan het Pompstation en in de duinen Meubelen in de gebouwen aan het Pompstation Stoompompwerkt. en ketels c.a. Electrische pompen Watervang c.a Filters, schoonwaterkelders, enz. Hekwerken station Wegen, bestratingen en brug over de hoofdader Gasverlichting van de terrei nen aan het Pompstation Werktuigen en gereedschap pen aan het Pompstation Telephoonkabel naar het Pomp station Duinterreinen Ijzeren buizennet c.a. Diensthuizen c a Watermeters Werktuigen en gereedschap pen voor de distributie Standpijpen Gebouwen c.a. aan den Zuid- Binnensingel Grond aan den Zuid-Binnen- singel Meubelen in de gebouwen aan den Zuid-Binnensingel- Gebouw aan de Doornstraat Grond aan de Doornstraat. Meubelen in het gebouw aan de Doornstraat Gebouw aan de Sprank. Stapelplaats aan de Sprank Gebouw a/d Ammunitiehaven Grond aan de Ammunitiehaven van het 655.326,47 47.783,25 s|„

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 313