11 11 46 47 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. BALANS OP ACTIVA. PASSIVA. Transport. f 5.363.651,49 3.600,— 900,- n 1918 f 1.279,86 n f f |Q5.363.651,49 h n n n n n r> VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. 31 DECEMBER 1918. Werkplaats Duinwater over watermeters (nog in rekening te brengen). Nog te boeken: Exploitatie Pompstation Algemeene onkosten Pensioenen Duurtebyslag Magazijn Steenkolen (voor zoover niet „Magazijn”) Kas Bankierskantoor van Lissa en Kann Postcheque- en Girodienst. Waterverbruikers Particulieren Gemeente ’s-Gravenhage Gemeen tebedrü ven Gemeente Loosduinen Gemeente Hof van Delft n n •n Aanschaffings waarde. 9.339.54 5 454,89 5 6.614.55 s n De Administrateur, G. STEMPELS. De Directeur, L. YPEIJ. 198.456,94 58.671,89 5 1.459,15 s 965,50 1.894,60 261.313,31 4.218,99 2.173,92 f 261.448,09 134,77 s L 1.029,39 i f 8.630.417,82 5 f 4.106.723,14 s n f 16.408,99 s 3.717,15s !f 5.363.651,4j Af: Vooruit gestort door particulieren voor 1919 Diverse debiteuren Dubieuse debiteuren Werk voor rekening van anderenOver te brengen op 1919 Kostenf 4.118,37s Vergoedingen2.838,51s Diverse kosten: Duurteby slag nog niet betaald door Pensioen- bureau) Vooruit geboekt: Machinekamerbehoeften Algemeene onkosten 4.500,— Transport f 8.624.888,43 s f 4.103.123,14 s|f 4.521.765,29 Afkoop van de concessie der Voorburgsche Waterleiding Maatschappij Electrische lichtinstallatie aan het Pompstation 1.029,39 f 4.523.694,68 443.487,225 1.752,— 7.412,80s 91.289,03 3.548,20 91,58 s 751,50 2.251,— 623,07 i Afschrijvingen. Boekwaarde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 314