I 11 11 If reineni 85.634,39 5.207,66 i 9.498,51 373.546,67 »f 192.248,50 f 19.486,61», 1.212,50 I, 9.829.65 L 13 517,60 f 1.458.884,19 |f 2.535.857,67 178.952,30», 26.674,86 261.881,42 1.573,44» 536.82147»^ 1.629.205,41 48 49 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Verkorte inventaris 31 December 1918. XI. j Aanschaffings- 1 Afschrijvingen. Boekwaarde. waarde. Boekwaarde. Afschrijvingen, i f 85.634,39 11.586,20 n 11.586,20 44.898,24 72.108,06 l» n 1.199,77 2.412,27 n r> f t* 62.079,48 Distributie. Voorraden. 976.515,37» f 2.317.602,85 f 1.341.087,47 »|f 738.093,96» f Gezien: 85.634,39 f 85.634,39 85.634,39 f 85.634,39 f Transporteeren r> 12.049,57 399.766,32 f 1.445,09 »L n n n Pompstation. Gebouwen Eleetrische lichtinstallatie Meubelen Stoompompwerktuigen en ketels Eleetrische pompen Watervang met toebehooren 14.591,96 14.229,05 25.376,66» If 3.994.741,86 Aanschaffings- I waarde. 655.326,47 47.783,25» 147.802.68 12 614,60 De Administrateur, B. G. STEMPELS. 23.713,35 355,17 169.496,38» 1.029,39 1.278,21 4.762,31 711,45 25.376,66» De Directeur, L. YPEIJ. 430.146,84 256.310,75» 476.374,16» 21.108,39» 1.484,52» 536,— I 569.262,70» f 1.029,39 I 2.723,30 f I w 156.882,96» 11.345,88» 5.207,66 7.601,57» 311.467,19» 11.900,19» 596,65 5 1.896,93» 2.606,18» 35.365,53» 8.140,73 2.864.47» 6.275,52» Werktuigen en gereedschap- pen Telephoonkabel Duinterreinen 1 173.759,76 eoo aoo üc 81.474,51» 362.012,71 454,89» 1.752,— 6.163,82 451.857,94 14.914,04 »i„ 8.881,71 ïagazyngoederen Pompstationf Zuid-Binnensingel en bijbehoorende bergplaatsen. achinekamerbehoeften (in voorraad in de machinekamer). teenkolen (voor zoover niet „Magazijn”) «tikwerken en kantoorbehoeften 26.473,05 1.699,66» If 4.257.629,29 Diverse gebouwen in de stad. Kantoorgebouwen, enz. aan den Zuid-Binnensingel: Terrein 409.684,10 14.188,04» 2.166.026,58», Filters, schoonwaterkelders, circulatiebassin c.a. I, Hekwerken Wegen, bestratingen en brug over de hoofdader. Gasverlichting van de ter- Stapelplaats aan de Sprank: Gebouw Installatiekosten terrein Bergplaats aan de Ammunitie- haven Terrein GebouwI- Gegoten ijzeren buizennet met afsluiters, enz. Diensthuizen met koperen kranen, enz Watermeters (in gebruik). Werktuigen en gereedschap pen Standpijpen Transport f I Gebouwen (inch eleetrische i installatie, centrale ver- warming en inrichting werkplaatsen) Meubelen Hulpbureau aan de Doornstr. Terrein Gebouw (incl. eleetrische installatie) Meubelen 25.197,87 »i, 891.17 14.572,85=1, 1.103,01», F 22582459,475 f 1.675.469,81 27.209,82 743.612,92 481.783,21

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 315