I 11 INHOUDSOPGAVE. I.; I. ii. 32—34 36—37 lil. 36—37 IV. V. 42—43 VIII. 50 VI. VIL Bedrijfsrekening met toelichtende staten Verantwoording der buitengewone ontvang sten en uitgaven, met een staat Verlies- en winstrekening Waterrekening Berekening van den kostenden prijs per M3. by de verbruikers Exploitatie Pompstation Distributierekening Exploitatie watermeters Exploitatie diensthuizen Balans 31 December Verkorte inventaris Overzicht van uitbreiding, onderhoud en af schrijving IX. X. XI. XII. 42—43 44—47 48—49 Bladz. 24—31 38 40—41 42—43

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 317