12 8 43.922.919 42.033.534 1.889.385 4,30 Cokeslevering. Andere bijproducten. I 1918. 3.989.601 3.439.036 3.800.714 3.645.033 6.551.869 6.107.464 3.336.534 3.623.967 3.713.498 3.825.818 4~ Om het verbniik binnen de toewijzingen te beperken moest van af 17 Mei de gaslevering gedurende enkele uren van den dag worden gestaakt. De vergelijking der leveringscijfers van de overeenkomstige maanden van 1918 en 1917 is als volgt: Totale aflevering in M3. De zwavelzure ammoniak, die aan de fabriek Trekvliet wordt geproduceerd, werd afgestaan aan de Kunstmest- commissie tegen f 55,— per 100 K.G. Het geconcentreerde ammoniakwater van de fabriek Loos- duinscheweg kon tegen prijzen tusschen f 0,90 en f 1,80 per K.G. ammoniak worden verkocht. De gemiddelde op brengst was f 1,64 per K.G. De verkoop van het koolteer geschiedde onder toezicht van de Eijkskolendistributie, die ook de prijzen vaststelde Januari. Februari Maart April Mei/Juni Juli/Augustus September October November. December 2.364.760 619.792 164.034 106.885 150.037 206.541 215.894 368.815 283.945 100.910 Verschil in 1918. M3. zonder Rijswijk. 1917. 6.354.361 4.058 828 3.636.680 3.538.148 6.701.906 5.900.923 3.120.640 3.255.152 3.429.553 3.926.728 o/o van 1917. 37,21 15,27 4,51 3,02 2,24 3,50 6,92 11,33 8.28 2,57 De geheele cokesproductie is ter beschikking gesteld van de Brandstoffencommissie District ’s-Gravenhage. De cokes bracht, thuisbezorgd, aan de gasfabrieken f3,10 per H.L. grof op, terwijl voor de verbruikers der cokes als huisbrand, voor de eerste elf eenheden der brandstoffenkaart, slechts f 1,60 per H.L. werd betaald. Het verschil werd door de Brandstoffencommissie en door het Centraal Verreken- kantoor voor Brandstoffen aan de gasfabrieken vergoed. De opbrengst van de parelcokes was f 2,95 en van het uitziftsel f 1,40 per H.L. Deze prijzen zijn bijna het dubbele van die in 1917. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. !i;-’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 325